Aangename en Leerzame Uitspanningen (1813)

Titelbeschrijving
Aangename en Leerzame Uitspanningen.

Periodiciteit
De Aangename en Leerzame Uitspanningen is blijkens de vermelding van Saakes in zijn Naamlijst van 1813 een periodiek (p. 371); Alleen de nrs. 1 en 2 (‘stukjes’) worden genoemd. Van latere stukjes is niets bekend.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens Saakes is nr. 1 uitgegeven te Amsterdam, bij J.C. Sepp en Zoon; nr. 2 daarentegen bij Brouwer, eveneens in Amsterdam.
De prijs per stukje: 4 stuivers.

Inhoud
Het blad bestaat volgens Saakes uit:

Logogrijphen, Charades, Logogrijph-Charades, Raadsels, Vragen en Eindrijmen, alle opgegeven door onderscheidene liefhebbers, en door anderen opgelost, beantwoorden aangevuld; voorts medegedeelde stukjes, Anecdoten, Fragmenten, enz.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou