Aangename en Leerzame Uitspanningen (1813)

Titelbeschrijving
Aangename en Leerzame uitspanningen, 1e [2e] stukje. Bevattende: logogrijphen [enz.].

Periodiciteit
De Aangename en Leerzame Uitspanningen is blijkens de vermelding van Saakes in zijn Naamlijst van 1813 een periodiek (p. 371); van een derde enz. stukje is niets bekend.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens Saakes is het eerste stukje uitgegeven te Amsterdam, bij J.C. Sepp en Zoon; het tweede stukje eveneens in Amsterdam, bij Brouwer. De prijs per stukje was 4 stuivers.

Inhoud
Het blad bestaat volgens Saakes uit:

Logogrijphen, Charades, Logogrijph-Charades, Raadsels, Vragen en Eindrijmen, alle opgegeven door onderscheidene liefhebbers, en door anderen opgelost, beantwoorden aangevuld; voorts medegedeelde stukjes, Anecdoten, Fragmenten, enz.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou