Aangename en Nuttige Lektuur (1814-1818)

Titelbeschrijving
Aangename en Nuttige Lektuur voor allerlei Klassen van Lezers. 

Periodiciteit
Het ‘Voorberigt’ meldt dat deze Lektuur ‘van tijd tot tijd, zonder dat wij ons echter ook daaromtrent bepalen, zal voortgezet worden’. Blijkens de Naamlijst van Saakes zijn een tweede en derde stukje echter pas verschenen in 1816 en 1818 (p. 223 en 368 in genoemde jaren). Deze zijn niet bewaard gebleven.

Bibliografische beschrijving
Het eerste stukje, in octavo, heeft een soort voor/nawerk dat om de eigenlijke tekst (p. 1-162) gebonden is. Het voorwerk bevat de titelpagina en het Voorberigt (p. I-IV); het nawerk bestaat uit een ‘Inhoud’ (p. V-VI).
Het tweede stukje zette de paginering voort (p. 163-319) volgens opgave in de recensie van dat stukje in de Boekzaal der Geleerde Wereld van april 1817 (p. 432-435). Dat zal bij het derde stukje ook wel het geval gebleven zijn.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Te Zutphen, bij H.C.A. Thieme. 1814’. De prijs van elke aflevering was ƒ 1:2.

Inhoud
Volgens het Voorberigt was Lektuur niet slechts voor de ‘geleerden’ bestemd, en zou het soms origineel werk geven, soms vertalingen.
Lektuur blijkt een soort mengelmoes van verhalen van allerlei aard. Voorbeelden zijn het in oosterse setting spelende ‘Het uitzigt in de eeuwigheid’ en ‘Edgar en Emma. Een verhaal uit de Middeleeuwen’ Er staan historisch-populairwetenschappelijke beschouwingen in, zoals ‘Duurzaamheid in het menschelijk leven’ en ‘Spelen in de Middeleeuwen’. Ook treft men er allerlei anekdotes en wetenswaardigheden aan, bijvoorbeeld het ‘Verzoekschrift van een schoothondje’, en één raadsel.
Inhoud en opzet van het tweede stukje verschilt niet van het eerste, blijkens opgave in een recensie in de Boekzaal en bij Saakes.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 9194 A 24.
Full text.

André Hanou