Aangename en Nuttige Lektuur (1814-1818)

Titelbeschrijving
Aangename en Nuttige Lektuur voor allerlei Klassen van Lezers. 

Periodiciteit
Het ‘Voorberigt’ meldt dat deze Lektuur ‘van tijd tot tijd, zonder dat wij ons echter ook daaromtrent bepalen, zal voortgezet worden’.
In het impressum van nr. 1 wordt 1814 genoemd. Blijkens de Naamlijst van Saakes zijn de nrs. 2 en 3 (‘stukjes’) pas verschenen in 1816 en 1818 (p. 223 en 368 in genoemde jaren). Deze nrs. zijn niet bewaard gebleven.

Bibliografische beschrijving
Nr. 1, in octavo, heeft een soort voor/nawerk dat om de eigenlijke tekst (p. 1-162) gebonden is. Het voorwerk bevat de titelpagina en het Voorberigt (p. I-IV); het nawerk bestaat uit een ‘Inhoud’ (p. V-VI).
Nr. 2 zet de paginering voort (p. 163-319) volgens opgave in de recensie in de Boekzaal der Geleerde Wereld van april 1817 (p. 432-435). Dat zal bij nr. 3 ook het geval zijn.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Te Zutphen, bij H.C.A. Thieme’.
De prijs per aflevering: ƒ 1:2.

Inhoud
Volgens het Voorberigt was Lektuur niet slechts voor de ‘geleerden’ bestemd, en zou het soms origineel werk geven, soms vertalingen.
Lektuur blijkt een soort mengelmoes van verhalen van allerlei aard. Voorbeelden zijn het in oosterse setting spelende ‘Het uitzigt in de eeuwigheid’ en ‘Edgar en Emma. Een verhaal uit de Middeleeuwen’. Er staan historisch-populairwetenschappelijke beschouwingen in, zoals ‘Duurzaamheid in het menschelijk leven’ en ‘Spelen in de Middeleeuwen’. Ook treft men er allerlei anekdotes en wetenswaardigheden aan, bijvoorbeeld het ‘Verzoekschrift van een schoothondje’, en één raadsel.
Inhoud en opzet van nr. 2 verschilt niet van nr. 1, blijkens opgave in een recensie in de Boekzaal en bij Saakes.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 9194 A 24.
¶ Full text nr. 1.

André Hanou