Advertentieblad, Bekendmakingen en Onderscheidene Berigten van Groningen (1811-1813)

Zie Ommelander Courant (1787-1814) en Groninger Courant (1743-1878).