Advertentiën, Aankondigingen en Berigten van Leyden(1812-1813)

Zie Leydse Courant (1686-1902).