Advertentien, Aankondigingen en Berigten van Rotterdam (1812-1813)

Zie Rotterdamse Courant (1738-1867).