Advertentien, Aankondigingen en Verschillende Berigten van Alkmaar (1811-1813)

Zie de Alkmaarsche Courant (1799-1942).