Advertentiën, Aankondigingen en Verschillende Berigten van Middelburg (1811-1814)

Zie Middelburgsche Courant (1758-1929).