Aenkondiger van het Canton van Mechelen, ende omliggende Plaetsen (1799-1801)

Zie Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen (1773-1815 e.v.).