Aenvang en Vervolg van de Ontdekte Saemzweiring (1794)

Titelbeschrijving
Aenvang en Vervolg der Ontdekte Saemenzweiring Gesmeed door den Verraeder Robespierre.

Periodiciteit
Titel volgens fiche UB Gent. Smeyers deelt mee:

Vander Schueren heeft met [titel] in 1794 dagelijkse, uit Franse bladen vertaalde informatie willen brengen, samen met proclamaties en ordonnanties betreffende de Nederlanden, maar wellicht bleef het bij één nummer.

Mogelijk moet dit vervolg gevonden worden in het eveneens te Gent onder dezelfde signatuur aanwezige Omstandig en echt verhael van de ontdekte saemenzweiring, gesmeed door den verraeder Robespierre, en zyne aenhangers; als ook de dood- en andere straffen daer op gevolgt, en de maetregelen, diesaengaende genomen. Uyt het Fransch vertaelt (Gend, J.-F. VanderSchueren. 8°).

Boekhistorische gegevens
‘Gend, F.J. Vander Schueren’ (fiche Univ. Bibl. Gent).

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: G 3062.

Literatuur
¶ J. Smeyers m.m.v. E. De Bock, De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, in: H. Vieu-Kuik, J. Smeyers, De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid (Antwerpen/Amsterdam 1975), p. 554.

André Hanou