Afbeeldingen en Beschrijvingen van In- en Uitlandsche Visschen (1804)

Titelbeschrijving
Afbeeldingen en Beschrijvingen van In- en Uitlandsche Visschen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van M.E. Bloch.

Periodiciteit
Van dit periodiek – het kan ook gaan om een boek in afleveringen – is slechts een eerste aflevering bekend; onder meer uit de Naamlijst van Saakes, mei 1804, die spreekt van een ‘1ste Uitgave van 4 Gecouleurde Plaaten en Beschrijving benevens een Voorbericht. fol. Alles vervat in eene daartoe expres vervaardigde Portefeuille’ (p. 81-82).

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, 1804. De prijs bedroeg volgens Saakes (t.a.p.) ƒ 6:10.

Inhoud
Blijkens de bespreking van nr. 1 in de Vaderlandsche Letteroefeningen in 1804 (p. 669-671) kan de geïnteresseerde hier kennis nemen van de Braziliaaanse lipvis, de vliegende zeeuil, en ander fraais.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Artisbibliotheek (niet geraadpleegd).

André Hanou