Affiches, Annonces et Avis divers de Malines (1812-1815)

Zie Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen (1773-1815 e.v.).