Affiches, Annonces et Avis Divers d’Alkmaar (1811-1813)

Zie Alkmaarsche Courant (1799-1942).