Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda / Advertentiën, Aankondigingen en Berigten van Breda (1812-1813)

Zie Bredasche Courant (1792-1793, 1811-1966).