Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht / Advertentiën, Aankondigingen en Berigten van Utrecht (1811-1813)

Zie Utrechtse Courant (1743-1795; 1797-1942; 1946-1982).