Algemeen Letterkundig Magazijn (1794-1795)

Titelbeschrijving
Algemeen Letterkundig Magazijn.

Periodiciteit
Maandblad, waarvan de uitgever het voornemen aankondigt in een prospectus. Saakes geeft in zijn Naamlijst van december 1794 aan dat er in dat jaar 13 afleveringen verschenen zijn (p. 97) en in december 1795 dat er in 1795 nog 5 afleveringen bij kwamen (p. 206), ‘Waarmede dit Werk geeindigt is’.
Nr. 1 werd op 7 maart 1794 in Leiden verboden.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Haarlem, Christiaan Plaat.
Saakes noemt in februari 1794 de prijs voor nr. 1: 8 stuivers (p. 16); in december 1794 ƒ 5:4 als prijs voor nrs. 1-13 (p. 97) en in december 1795 ƒ 2 voor nrs. 14-18 (p. 206).

Medewerkers
K. ter Laan geeft in zijn Letterkundig woordenboek, op p. 64, dat de auteurs of redacteurs geweest zijn: Bernhardus BOSCH (1746-1803) samen met ‘de Zaanse Menistenleraar’ Pieter BEETS (?-1813), wiens naam overigens als enige wordt genoemd in het Leidse verbod. Hun samenwerking wordt misschien hierdoor verklaard, dat Bosch in deze periode eveneens te Zaandam woonachtig was.

Inhoud
Saakes beschrijft in februari 1794 de inhoud van het eerste nummer als volgt: ‘Alg. Letterkundig Magazijn. Inh. Breedvoerige en Korte Berichten van Boeken. Korte Berichten van Buitenlandsche Geschriften. Algem. Letterk. Berichten, &c. voor 1794 […] Een Maandwerkje’ (p. 16).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, CAHAIS 1791-1797:116 (prospectus).

Literatuur
¶ Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen 2005), p. 639.

André Hanou