Algemeen Staat- Geschied- en Aardrijkskundig Magazijn (1796)

Titelbeschrijving
Algemeen Staat- Geschied- en Aardrijkskundig Magazijn voor 1796.

Periodiciteit
Maandblad. Saakes meldt in zijn Naamlijst van maart 1796 na de titel van dit blad: ‘1ste Stukje, ’t welk Maandelijks met een Stukje zal vervolgd worden’ (p. 235). In december 1796 wordt gezegd dat vijf stukjes verschenen zijn (p. 308). Kennelijk is het bij de eerste vijf maandafleveringen gebleven.

Boekhistorische gegevens
Uitgave in octavo, ‘Te Haarlem bij J.J. Beets’. De prijs voor het eerste stukje was blijkens Saakes’ Naamlijst twaalf stuivers, voor de vijf stukjes samen twee gulden.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou