Algemeene Duitsche- Ryksch- en Nederlandsche Postbode (1758)

Zie Algemeene Postbode, of Vrolyke en Geheime Staatsspion (1758-1761).