Algemeene Merkuur (1789-1793)

Titelbeschrijving
De Algemeene Merkuur, of Tydingbrenger.

Periodiciteit
Er zijn slechts twee afleveringen bewaard gebleven: gedateerd 16 december 1789 (nr. 50) en 15 mei 1793 (nr. 20). De volgnummers wijzen op een wekelijkse verschijning. Het is niet bekend hoe lang het blaadje is verschenen.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, Erven Wed. Jacobus I van Egmont.
Eind 1789 verscheen bij de drukkerij/uitgeverij een plano met een Nieuw-jaar-wensch voor Amsterdammers, van de ombrengster van den Weeklycksche Nieuwsvertelder, de Algemeene Merkuuren de Faam. Het gedicht is ondertekend door ene Elisabeth van de Wetering, vermoedelijk de ombrengster zelf.

Bronnen
Nieuw-jaar-wensch, aan alle heeren, burgeren en ingezetenen der stad Amsterdam ; by den aanvang van het jaar 1790 eerbiediglyk aan hun ed. opgeofferd, door hunnen genegen dienaares de ombrengster van den Weeklycksche Nieuwsvertelder, de Algemeene Merkuur en de Faam (Amsterdam, Erven Wed. Jacobus I van Egmont [1789]). Ex. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: OTM: Map OG 10-12.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: PM 14581 (niet ingezien).

Rietje van Vliet