Algemeene Staatkundige Nieuwsberichten (1792-1794)

Titelbeschrijving
Algemeene Staatkundige Nieuwsberichten. Onder de zinspreuk: Veritatem Magis Quam Victoriam Quaeramus. [=Waarheid, eerder dan overwinning, behoren wij te zoeken] Justus Lipsius.

Periodiciteit
Het blad verscheen van 5 januari 1792 t/m 28 juni 1794 (260 nrs.). De frequentie was tweemaal per week, aanvankelijk op woensdag en zaterdag (t/m 24 november 1792), daarna op dinsdag en vrijdag.

Bibliografishe beschrijving
In totaal verschenen van dit tijdschrift in octavo meer dan 2000 pagina’s tekst.

Boekhistorische gegevens
Het impressum volgens de titelpagina’s: ‘Te Venlo, by de Weduwe H. Bontamps’.
Na telkens een half jaar kwamen bundelingen uit met een aparte titelpagina. Die bevat, na de titel, ‘Eerste [enz] deel’, en een vignet (met opgaande zon boven de wolken).
De prijs voor een jaarabonnement te Venlo bedroeg ƒ 4. Advertenties kostten 2 stuivers per regel, maar werden dan driemaal geplaatst.

Medewerkers
De feitelijke redacteur is vermoedelijk geweest Jan (of Dionysius) HEESTERMANS DE GRINDE (1744-?), een uitgetreden minderbroeder uit Tilburg.

Inhoud
In november 1791 vroeg Jan Heestermans aan het Hooggerechtshof van Opper-Gelre toestemming deze titel (het oudste nieuwsblad van Venlo) te mogen drukken. Op 12 december 1791 kwam toestemming, al moest een censor wel steeds de tekst goedkeuren.
Volgens Heestermans’ inleiding in nr. 1 bedoelde hij staatkundig neutraal nieuws te geven, maar er zouden ook wetenschappelijke en literaire onderwerpen aan bod komen. Van dat laatste is geen spoor te vinden in de bewaard gebleven afleveringen.
Er onstonden begin 1794 enige moeilijkheden met autoriteiten wegens een opgenomen advertentie van Anacharsis Cloots, maar dit liep met een sisser af. Het was de autoriteiten tijdens hun onderzoek overigens gebleken dat de inhoud van het blad vrijwel geheel bestond uit uittreksels uit de Haagse, Rotterdamse en andere kranten.

Exemplaren
¶ Venlo, Gemeentearchief (4 juli 1792 – 18 december 1792).
¶ Voor vindplaatsen van andere nrs., zie opgave bij Bogers.

Literatuur
¶ A.W.M. Bogers, ‘De Algemeene staatkundige nieuwsberichten’, in: De Maasgouw. Weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde 106 (1987), kolom 1-20.

André Hanou