Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1779-1785; 1791-1811)

Zie Vaderlandsche Letter-Oefeningen (1761-1876).