Amsterdamsche Buuren-Kout (1660-1661)

Titelbeschrijving
¶ Nr. 1: Amsterdamsche Buuren-Kout Over den handel der Predikanten van Utrecht En andere Zaken. 
¶ Nr. 2: De tweede Amsterdamsche Buuren-Kout Handelende van verscheide Aanmerkens-Weerdige Zaken.

Periodiciteit
De datering is op grond van de impressa van beide afleveringen. Aan het einde van nr. 2 wordt gesuggereerd dat er een vervolg komt, maar meer afleveringen zijn niet bekend.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen, in kwarto, hebben als doorgenummerde pagina’s: 1-40, 1-48. Op p. 3 steeds een titelblok met gevarieerde short title. De tekst is grotendeels gedrukt in gotisch lettertype.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina’s hebben respectievelijk: ‘Tot Haarlem. Bij Anthoni van Heusden’ en ‘In Middelburg, Bij Jan Effenddenweg’.

Medewerkers
Beide nrs. melden op de titelpagina als auteur: ‘Door H. van V.’. Traditioneel wordt als auteur gezien: Johannes NAERANUS (1608-1679), remonstrants predikant te Oudewetering.

Inhoud
In nr. 1 van dit praatjesperiodiek vindt men een gesprek tussen de buren-kooplieden Arent, Barent en Kornelis. Barent brengt na een reis nieuws: wat vindt men buiten Amsterdam van de gebeurtenissen aldaar, zoals het herstel van de kermis? De hoofdzaak is echter: Utrecht. Daar heeft de magistraat de hulp ingeroepen van Hollandse troepen, ter verijdeling van de pogingen van orthodoxe predikanten (geleid door Voet) om in die stad het politieke en culturele beleid te bepalen.
In nr. 2 heeft zich een vierde persoon bij dit drietal gevoegd, een Rotterdammer. In dit gesprek worden talloze personen in Utrecht, Zeeland en Holland en hun religieuze en politieke stellingname besproken. Een groot deel van de tekst is echter gewijd aan de ontwikkelingen in Engeland, waar een vergelijkbaar religieus-politiek conflict wordt uitgevochten.

Exemplaren
STCN 822915855 en STCN 822631253
¶ Full text nr. 1 en nr. 2

Literatuur
¶ Sibbe Jan Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (Hilversum 2011).

André Hanou
update 15-4-2023