Amsterdamsche Buuren-Kout (1660-1661)

Titelbeschrijving
Amsterdamsche Buuren-Kout over den Handel der Predikanten van Utrecht En andere Zaken. Door H. Van V.
De titel van nr. 2: De Tweede Amsterdamsche Buuren-Kout. Handelende van Verscheide Zaken Door H. Van V.

Periodiciteit
De datering is op grond van de impressa van beide afleveringen. Aan het einde van nr. 1 wordt ‘vervolg verwacht’ (p. 40).

Bibliografische beschrijving
De afleveringen, in kwarto, hebben als doorgenummerde pagina’s: 1-40, 1-48. Op p. 3 steeds een titelblok met gevarieerde short title.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina’s hebben respectievelijk: ‘Tot Haarlem. Bij Anthoni van Heusden.’ en ‘In Middelburg, Bij Jan Effenddenweg.’

Medewerkers
Traditioneel wordt als auteur gezien: Johannes NAERANUS (1608-1679), remonstrants predikant te Oudewetering.

Inhoud
In de eerste aflevering vindt men een gesprek tussen de buren-kooplieden Arent, Barent en Kornelis. Barent brengt na een reis nieuws: wat vindt men buiten Amsterdam van de gebeurtenissen aldaar, zoals het herstel van de kermis? De hoofdzaak is echter: Utrecht. Daar heeft de magistraat de hulp ingeroepen van Hollandse troepen, ter verijdeling van de pogingen van orthodoxe predikanten (geleid door Voet) om in die stad het politieke en culturele beleid te bepalen.
In de tweede aflevering heeft zich een vierde persoon bij dit drietal gevoegd, een Rotterdammer. In dit gesprek worden talloze personen in Utrecht, Zeeland en Holland en hun religieuze en politieke stellingname besproken. Een groot deel van de tekst is echter gewijd aan de ontwikkelingen in Engeland, waar een vergelijkbaar religieus-politiek conflict wordt uitgevochten.

Exemplaar
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Pfl. 8432, 8543.

André Hanou