Amsterdamsche Heremyt (1723)

Titelbeschrijving
De Amsterdamsche Heremyt.

Periodiciteit
Er is slechts één aflevering bekend, waarvan de tekst en het zetsel vrijwel identiek zijn aan die van de Ontleeder der Gebreeken, nr. 5 (8 november 1723).

Bibliografische beschrijving
Aflevering van 8 genummerde pagina’s (p. 1-8) in kwarto. Het titelblok bestaat uit rechtsboven het afleveringsnummer, een groot opvallend titelvignet (driehoekig fleuron met in het midden een medaillon waarin, van terzijde, een gelauwerd Romeins keizersborstbeeld), daaronder de titel in zeer grote kapitalen. Datum en jaartal ontbreken.

Boekhistorische gegevens
Het impressum van de Ontleeder der Gebreeken luidt: ‘Te Amsterdam; Gedrukt voor den Autheur, en zyn te bekomen by Hendrik Bosch, Boekverkooper over ’t Meisjes Weeshuis.’ Waarschijnlijk heeft Bosch ook deze Heremyt gedrukt.
Het fleuron is in 1725 opnieuw gebruikt voor een uitgave van Weyerman: in de Historie des pausdoms (deel 1, p. 183). Ook dit werk is voor de auteur gedrukt, maar de drukker-boekverkoper maakt zich verder niet bekend.
In het exemplaar van de Ontleeder waarin de Amsterdamsche Heremyt is ingebonden, zit dit blad op de plaats van nr. 5 van de Ontleeder. In de tekst van de Heremyt spreekt de ik-figuur een aantal malen van zichzelf als ‘Ontleeder der gebreeken’.

Medewerkers
De tekst is geschreven door de journalist en broodschrijver Jacob Campo WEYERMAN (1677-1747).

Inhoud
Het merendeel van de tekst wordt in beslag genomen door een schets van herberg de Voetangel, bij Abcoude. Allerlei volkse figuren en passanten drinken en bakkeleien met elkaar. Buiten ligt de trekschuit naar Culemborg, vrijplaats voor bankroutiers. Aan het einde een ‘beschouwing van de Schoonheid’. De tekst bevat veel verwijzingen naar het buiten Rotsoord, aan de Vaartse Rijn, waar Weyerman in 1722 met zijn geliefde Adriana Simons-De Visscher zijn intrek had genomen.

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: BIB.ACC.001450
Full text van Ontleeder der Gebreeken, nr. 5.

Literatuur
¶ Jan Bruggeman, ‘De Amsterdamsche Heremyt’, in: Au Courant, 13 (1998) 2, p. 3-5.
¶ Rietje van Vliet, ‘Nieuwe tijdschrifttitel van Weyerman: De Amsterdamsche Heremyt’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2016.

Rietje van Vliet