Amsterdamsche Mars-Drager (1720-1721)

Titelbeschrijving
De Amsterdamsche Mars-Drager.

Periodiciteit
Het weekblad verscheen in 29 afleveringen van 16 juli 1720 t/m 6 maart 1721. Echter, alleen de eerste 11 afleveringen zijn regulier per week verschenen. Daarna treden flinke fluctuaties in de verschijningsfrequentie op, die uiteenlopen van drie weken tot een dag.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering heeft 8 bladzijden in duodecimo. Het geheel is gepagineerd 1-232.

Boekhistorische gegevens
Impressum:

Gedrukt by Jacobus van Egmont, Boekdrukker en Boekverkoper op de Reguliers Breestraat, in de Nieuwe Drukkery. Zyn ook te bekoomen tot Rotterdam, by H. van Bezooyen.

Medewerkers
Jakobus ROSSEAU (1694-1738). Deze Amsterdammer, rooms-katholiek gedoopt als zoon van chirurgijn Jacobus Rosseau en Gerritje Ploegh, geniet bescheiden bekendheid als burlesk auteur en als toneelschrijver.

Inhoud
De eerste aflevering dient als inleiding. Deze marskramer heeft nieuwtjes in zijn marskraam. Hij meent zijn stof (nieuwsfeiten) zoveel mogelijk als ‘smaakelyke spyzen’ op te dissen.
Het personage ‘marskramer’ wordt echter in het vervolg niet al te vaak benut. De nieuwsberichten geven doorgaans aanleiding tot algemener beschouwingen over de menselijke zotheid en het menselijk tekort. Deze teksten worden vaak gevolgd door een sententie-achtig rijmpje. Dit alles geeft aan het tijdschrift een nogal moralistisch emblematisch karakter.

Exemplaar
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 3104 G 16.

André Hanou