Amsterdamsche Mars-Drager (1720-1721)

Titelbeschrijving
De Amsterdamsche Mars-Drager.

Periodiciteit
Het weekblad verscheen in 29 afleveringen van 16 juli 1720 t/m 6 maart 1721. Echter, alleen de eerste 11 afleveringen zijn regulier per week verschenen. Daarna treden flinke fluctuaties in de verschijningsfrequentie op, die uiteenlopen van drie weken tot een dag.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering heeft 8 bladzijden in duodecimo. Het geheel is gepagineerd 1-232.

Boekhistorische gegevens
Impressum:

Gedrukt by Jacobus van Egmont, Boekdrukker en Boekverkoper op de Reguliers Breestraat, in de Nieuwe Drukkery. Zyn ook te bekoomen tot Rotterdam, by H. van Bezooyen.

Medewerkers
In de veilingcatalogus die de Rotterdamse boekverkopers Burgvliet en Arrenberg in 1772 uitbrengen, wordt de Amsterdamsche Mars-Drager toegeschreven aan Jacobus ROSSEAU (1694-1738). Deze Amsterdammer, rooms-katholiek gedoopt als zoon van chirurgijn Jacobus Rosseau en Gerritje Ploegh, geniet bescheiden bekendheid als burlesk auteur en als toneelschrijver.

Inhoud
De eerste aflevering dient als inleiding. Deze marskramer heeft nieuwtjes in zijn marskraam. Hij meent zijn stof (nieuwsfeiten) zoveel mogelijk als ‘smaakelyke spyzen’ op te dissen.
Het personage ‘marskramer’ wordt echter in het vervolg niet al te vaak benut. De nieuwsberichten geven doorgaans aanleiding tot algemener beschouwingen over de menselijke zotheid en het menselijk tekort. Deze teksten worden vaak gevolgd door een sententie-achtig rijmpje. Dit alles geeft aan het tijdschrift een nogal moralistisch emblematisch karakter.

Exemplaren
STCN 174193866

Bronnen
Naamlyst van een uitmuntende fraaije verzameling van gebonden tooneelspelen (Rotterdam, J. Burgvliet en R. Arrenberg 1772), p. 190 (nr. 705)

Literatuur
¶ Jeroen Salman, ‘Between reality and representation. The image of the pedlar in the 18th century Dutch Republic’, in: M. van Delft & F. de Glas (red.), New perspectives in book history. Contributions from the Low Countries (Zutphen 2006), p. 189-202, aldaar p. 198-199
¶ Rob Beentjes, ‘…En de man hiet Jan van Gyzen. Een verslag van twaalf jaar lief en leed in Jan van Gysens Weekelyksche Amsterdamsche Merkuuren (1710-1722)’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 17 (1994), p. 1-15.

André Hanou
update 25-7-2021