Amsterdamsche Post (1783)

Titelbeschrijving
De Amsterdamsche Post.

Periodiciteit
Blijkens de vooraankondiging in de Zuid-Hollandsche Courant van 1 augustus 1783 moet het ‘weekblad’ verschenen zijn vanaf ‘maandag aanstaande’ (4 augustus 1783). Of het inderdaad is verschenen en hoe lang, is niet bekend.

Boekhistorische gegevens
Uitgever is de boekverkoper Johannes van Seggeren, werkzaam in Amsterdam in de Gravestraat. In de vooraankondiging meldt hij dat het blad verkrijgbaar is in alle steden van de provincie, maar ook elders in de Republiek.

Inhoud
De boekverkoper meldt dat hij door ‘kundige en verstandige Lieden en goede Vrienden’ is aangespoord om dit blad het licht te doen zien. Tot de doelgroep behoren zijn ‘Vaderlandsche Medeburgeren en Inwoonderen dezer Stad’ en iedereen die in kleine plaatsen of dorpen buiten Amsterdam woont. En hij vervolgt: ‘Het zal een Welberedeneerd en volledig Historisch verhaal [zijn] van al het geen in de 4 Waerelddelen gebeurd is’.

Exemplaar
Voor zover bekend zijn er geen exemplaren bewaard gebleven.

Rietje van Vliet