Amsterdamsche Spectator (1810)

Titelbeschrijving
De Amsterdamsche Spectator.

Periodiciteit
In de Amsterdamse Courant van 19 april 1810 wordt geadverteerd voor nr. 1 dat bij wijze van prospectus gratis verkrijgbaar zal zijn. Er zijn in ieder geval 2 stukjes verschenen van dit zaterdagse weekblad, aldus de vermelding in Saakes’ Naamlijst van 1810, p. 143 en 191.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij W. van Hoorn; prijs voor het geheel ƒ 0:3:0.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou