Amsterdamsche Spectator (1810)

Titelbeschrijving
De Amsterdamsche Spectator.

Periodiciteit
Het blad verscheen in octavoformaat. Er zijn in ieder geval twee stukjes van verschenen, aldus de vermelding in Saakes’ Naamlijst van 1810, p. 143 en 191.

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij W. van Hoorn; prijs voor het geheel ƒ 0:3:0.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou