Amsterdamsche Spectator (1810)

Titelbeschrijving
De Amsterdamsche Spectator.

Periodiciteit
In de Amsterdamse Courant van 19 april 1810 wordt geadverteerd voor nr. 1, dat bij wijze van prospectus gratis verkrijgbaar zal zijn. Er zijn in ieder geval 2 stukjes verschenen van dit zaterdagse weekblad, aldus de vermelding in Saakes’ Naamlijst van 1810, p. 143 en 191.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij W. van Hoorn; prijs voor het geheel ƒ 0:3:0.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou