Amsterdamse Jiddische Wochliche Nays Ferzayler (1776)

Titelbeschrijving
¶ Amsterdamse Jiddische Wochliche Nays Ferzayler
¶ Spellingsvariant: Amsterdamshe Ydishe Wokhlikhe Nays Ferzayler.

Periodiciteit
De enige bewaard gebleven aflevering is van 8 augustus 1776 (24 menahem 5536). Fuks/Fuks-Mansfeld (1986) wijzen erop dat het in weerwil van de titel feitelijk geen periodiek betreft maar een eenmalige uitgave.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door de Amsterdamse drukker-boekverkoper Kosman ben Joseph Baruch.

Inhoud
Volgens Fuks/Fuks-Mansfeld (1986) is het geen nieuwsblad maar: ‘an advertisement of the printer and a disputation with his competitor Proops’. Shatzky (1936) beschrijft de inhoud van het bestudeerde exemplaar uitvoerig.
De reden voor de gekozen taal en letter moet worden gezocht in het feit dat het merendeel van de circa 20.000 asjkenazische Joden in Amsterdam het Nederlands wel kon verstaan, maar zelf een vernederlandste vorm van jiddisj sprak en bovendien moeite had met het lezen van het Latijnse alfabet.

Exemplaren
Fuks/Fuks-Mansfeld (1986) verwijzen naar een exemplaar in de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam.

Literatuur
¶ L. Fuks en R.G. Fuks-Mansfeld, ‘Yiddish language and literature in the Dutch Republic’, in: Studia Rosenthaliana 20 (juli 1986), p. 34-57, aldaar p. 42
¶ L. Fuks, ‘Drie honderd jaar joodse pers in de Nederlanden?’, in: Nieuw Israelitisch Weekblad 111 (5 september 1975)
¶ Jakob Shatzky, ‘Di letste shprotsungen fun der ydisher sprakh un literatur in Holland’, in: Yvo-Bleter 10 (1936), p. 232-265, aldaar p. 253-254.

Rietje van Vliet