Antwerpsche Post-tydinge (1710-1759) – editie Haarlem

Titelbeschrijving
Antwerpsche Vrydaegsche [Dingsdaagsche] Post-tydinge.
In of na 1739 lijkt de krant een andere naam te hebben gehad: Gazette van Antwerpen.

Periodiciteit
Omdat het blad voor zover bekend niet of nauwelijks bewaard is gebleven, is het moeilijk een exacte datering te geven. Sautijn Kluit (1873) noemt een Haarlemse editie van de Antwerpsche post-tydinge van 11 april 1710 (nr. 29), die op dinsdag en vrijdag verscheen. Elders (1878) maakt hij melding van een Haarlemse Gazette van Antwerpen in 1751 en 1759; deze is identiek aan of een opvolger van de onderhavige Antwerpsche Post-tydinge.

Bibliografische beschrijving
De aflevering die Sautijn Kluit in handen heeft gehad, bestaat uit vier pagina’s in kwarto. De tekst is in twee kolommen opgemaakt.

Boekhistorische gegevens
De Antwerpsche Post-tydinge van 11 april 1710 werd ‘Na de Copy van Antwerpen. Gedruckt by de Wed. Hulckenroy aen de Markt’. Weduwe Hermanus Hulkenroy was werkzaam van 1704-1725. Het is niet onwaarschijnlijk dat haar echtgenoot al begonnen is met het drukken en uitgeven van de Antwerpsche Post-tydinge.
Het privilege voor dit Antwerpse nieuwsblad bleef na haar dood in de familie. Sautijn Kluit (1869) signaleert het verschijnen van een Gazette van Antwerpen in 1739 door Izaak van Hulkenroy. Na diens overlijden in juli 1744 werd het uitgegeven door de erven Izaak van Hulkenroy. In 1751 werd het Antwerpse blad in het middel van de gedrukte papieren bij het land voor ƒ 6 per jaar aangeslagen. Sautijn Kluit (1878) noemt voorts het jaar 1759 waarin het gedrukt werd door de erfgenamen van Iz: van Hulkenroy, in de Lange Begynestraat, in de Konings Hulk.
De Erven van Hulkenroy waren tot 1777 actief. Het is niet bekend hoe lang zij met hun Antwerpse nieuwsblad zijn doorgegaan.

Inhoud
Volksblaadje waarin onder licentie nieuwsberichten werden overgenomen uit de originele Antwerpsche Post-tydinge.

Exemplaar
Sautijn Kluit (1873) meldt dat de aflevering van 11 april 1710 zich bevindt bij ‘de Heeren Enschedé’.

Literatuur
¶ Steven van Impe, ‘Mediamagnaten in de Oostenrijkse Nederlanden? De uitgevers en redacteurs van de Gazette van Antwerpen in de achttiende eeuw’, in: De Gulden Passer 91/2 (2013), p. 127-159
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Rotterdamsche courant’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1878, p. 3-92, 39
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Haarlemsche courant’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1873, p. 3-132, 66.
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Gazette van Antwerpen’, in: De Nederlandsche spectator 1869, p. 99-102, 101.

Rietje van Vliet