Antwerpsche Posttydinge (1711-1742)

Zie Antwerpsche post-tydinge (1706-1742) – editie Amsterdam.