Argus (1796-1797)

Titelbeschrijving
Argus.

Periodiciteit
Deze periodiek moet eind december 1796 begonnen zijn, blijkens een advertentie in de Leydse Courant van 30 december 1796. Saakes meldt in zijn Naamlijst van mei 1797, dat deze Argus compleet is met 13 afleveringen (p. 351).
Het is niet duidelijk of de Argus identiek is aan het gelijknamige blad dat samen met een groot aantal andere periodieken op 7 september 1797 werd verboden:

In aendagt nemende dat, om de existeerende saemenzweering te verdooven, om den burger-oorlog en de algemeene bloedstorting die er het onvermydelyk gevolg van gingen worden, te voorkomen, niets dringender is dan het fransch grond-gebied te zuyveren van de opentlyke vyanden der vryheyd en der constitutie.

De eigenaars, ondernemers, directeuren en schrijvers van deze periodieken, waaronder dus de Argus, ‘zullen, zonder uytstel, gedeporteerd worden in de streeke door het directoire aen te wyzen’. Verder werden hun goederen geconfisqueerd.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie in de Leydse Courant luidt:

De Argus, No 1 en 2. (zynde een Weekblad) word Heden à 1 Stuiver per Nommer uitgegeeven te Haarlem by Kampman; Amsterdam Keyzer, de Wed. Doll, van Leeuwen, van Vliet, van Es, van Gulik, Dideriks, van der Vaardt, Swalm, Bom en J. de Vogel, en anderen.

De prijs voor 13 nummers bedroeg volgens Saakes in mei 1997 ƒ 0:15:8 (p. 351).

Relatie tot andere periodieken
Het is zaak dit blad niet te verwarren met De Jonge Argus (1797), waarvan het eerste nummer eveneens op de aangehaalde plaats bij Saakes wordt aangekondigd. Het kan zijn dat De Jonge Argus bedoeld is als opvolger. Dan is de auteur daarvan, de orangist Philippus Verbrugge, mogelijk tevens de auteur van de Argus.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Bronnen
¶ Recueil des lois de la République Française, et des arrêtés du Directoire Exécutif, deel 8 (Gent, A.B. Stéven [1797]), p. 371-374 (wet nr. 1164, d.d. 22 Fructidor V).

Literatuur
¶ Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806) (Hilversum 2018).

André Hanou/Pieter van Wissing