Argus (1796-1797)

Titelbeschrijving
Argus.

Periodiciteit
Deze periodiek moet eind december 1796 begonnen zijn, blijkens een advertentie in de Leydse Courant van 30 december 1796. Saakes meldt in zijn Naamlijst van mei 1797, dat deze Argus compleet is met 13 afleveringen (p. 351).

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie luidt:

De Argus, No 1 en 2. (zynde een Weekblad) word Heden à 1 Stuiver per Nommer uitgegeeven te Haarlem by Kampman; Amsterdam Keyzer, de Wed. Doll, van Leeuwen, van Vliet, van Es, van Gulik, Dideriks, van der Vaardt, Swalm, Bom en J. de Vogel, en anderen.

De prijs voor 13 nummers bedroeg volgens Saakes in mei 1997 ƒ 0:15:8 (p. 351).

Medewerkers
Het is zaak dit blad niet te verwarren met De Jonge Argus (1797), waarvan het eerste nummer eveneens op de aangehaalde plaats bij Saakes wordt aangekondigd. Het kan zijn dat De Jonge Argus bedoeld is als opvolger. Dan is de auteur daarvan, de orangist Philippus VERBRUGGE, mogelijk tevens de auteur van de Argus.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806) (Hilversum 2018).

André Hanou/Pieter van Wissing