Arlequin, of Gekken Overal (1793)

Titelbeschrijving
Arlequin, of Gekken Overal.

Periodiciteit
De eerste aflevering van deze periodiek in octavo wordt gemeld door Saakes in zijn Naamlijst van augustus 1793, met de toevoeging: ‘Een Blad, het welk om de 14 dagen met 1 No. zal vervolgd worden’. In december 1793 zegt Saakes dat de afleveringen 1-5 verschenen zijn; ‘NB. word niet vervolgd’ (p. 376).

Boekhistorische gegevens
‘Te Rotterdam bij N. Cornel’. De prijs per aflevering bedroeg volgens Saakes ƒ 0:1:8.

Inhoud
Het fonds van Cornel heeft een uitgesproken orangistisch karakter. Mogelijk heeft dit blad een antipatriotse, of anti-revolutionaire signatuur.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou