Authentieke Bydragen (1805-1806)

Titelbeschrijving
De Authentieke Bydragen tot de Geschiedenis van onzen Tyd.

Periodiciteit
Nr. 1 van dit weekblad moet in begin september 1805 zijn verschenen, getuige de advertentie in de Haagsche Courant van 18 september van dat jaar, waarin wordt gemeld dat er van het aanvangsnummer nog enkele exemplaren op voorraad zijn. Het lijkt erop dat de reeks met 14 afleveringen compleet was. Saakes meldt namelijk in zijn Naamlijst van december 1806 (p. 287) de nrs. 12-14. Omdat er voor nr. 8 werd geadverteerd in de Amsterdamse Courant van 21 november en er sprake was van een wekelijkse frequentie, moet het blad begin 1806 zijn opgehouden te bestaan.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgever is H. Molenyzer te Amsterdam.
Prijs: 2 stuivers per aflevering.

Inhoud
Over de inhoud van het blad wordt in genoemde advertentie het volgende gemeld:

een Werk dat geschikt zal zyn om onze tydgenoten in een geregelde volgorde met de echte Berichten, voorkomende in de Bataafsche Staats-Courant, by wyze van een doorlopend Geschiedverhaal, voorzien van de nodige Kanttekeningen ter naarzoeking, bekend te maken, en den toekomstigen Geschiedschryveren der hun nodigen voorraad van echte berichten te bezorgen, waarin eene geregelde rangschikking der onderscheidene berichten; ook den geest der Publicatien, Notificatien en andere Staatsstukken, beknoptlyk zal vervat zyn […].

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet