Avondpraatje tusschen een Ouderwetsche en een Nieuwe-Modische Patriot (1793)

Titelbeschrijving
Avondpraatje tusschen een Ouderwetsche en een Nieuwe-Modische Patriot.

Periodiciteit
Een ‘eerste stukje’ wordt zonder prijs, formaat of uitgever gemeld in de Naamlijst van Saakes 1793, met de merkwaardige toevoeging: ‘NB. Die van hetzelve niet gelieft gedient te zijn, werdt verzogt niet open te snijden, of voor UEd. rekening te houden’ (p. 370).

Inhoud
De gegevens lijken te wijzen op een anoniem verspreid, patriots blad.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou