Babbelaar (1726)

Titelbeschrijving
Den Babbelaar.
¶ Jacob Campo Weyerman noemt in zijn Echo des Weerelds van 23 september 1726 als alternatieve titels: De Kakelaar en De Snapper (p. 392).

Periodiciteit
In de Echo des Weerelds van 9 september 1726 wordt de komst aangekondigd van ‘den Babbelaar, zynde een Nederduytsche Overzetting van den Tarter [sic]’ (p. 376). Vermoedelijk is de Babbelaar nooit als zelfstandige uitgave verschenen.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie geeft als uitgever Hendrik Bosch, te Amsterdam.

Medewerker
De satiricus en journalist Jacob Campo WEYERMAN (1677-1747) tekende voor dit blad. Het is een vertaling van The Tatler, dat in 1709 door Richard STEELE is begonnen en dat na 271 afleveringen in 1711 als spectatoriaal weekblad ophield te bestaan. Weyerman heeft in de Rotterdamsche Hermes (1720-1721) talloze passages uit de Tatler vertaald en bewerkt, hetgeen aannemelijk maakt dat hij ook met een min of meer integrale vertaling bezig was.

Exemplaren
Geen exemplaar aangetroffen; niet verschenen.

Literatuur
¶ E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-’21) van Jacob Campo Weyerman: cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuws periodiek (Amsterdam 1994), p. 117-128, 118.

Rietje van Vliet