Babbelaar op zyn Praatstoel (1774)

Titelbeschrijving
De Babbelaar op zyn Praatstoel of de Maandelykse Redenaar.

Periodiciteit
Over dit maandblad wordt men ingelicht door een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 17 november 1774, waarin het oktobernummer wordt aangeboden. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer afleveringen zijn verschenen.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door de boekverkopers H.H. van Drecht uit Den Haag en H. Selleger uit Amsterdam, de uitgevers van de Babbelaar.
Prijs per aflevering: 6 stuivers.

Inhoud
Satirisch tijdschrift, zo blijkt uit de advertentie, waarin over de inhoud van het oktobernummer het volgende staat vermeld:

redeneerende op een vrolyke Trant over hetgeene in een Maand, zo in als buiten Europa voorvald; vindende in deezen Maand een particuliere Beschryving van het overlyden en begraven van de Paus [Clemens XIV], benevens eenige Staats-Zaaken van Rome, en eenige geheimen uit het Conclave; alles op een vrolyke en komieke Trant Beschreeven.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet