Bataafsche Burgeres en Boer (1795)

Titelbeschrijving
Bataafsche Burgeres en Boer, Spreekende over de tegenwoordige tijd.

Periodiciteit
Het blaadje dateert uit 1795 en heeft, getuige het bewaard gebleven exemplaar, minimaal 16 afleveringen gekend.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, E. van den Bergh.
Vermoedelijk was niet Eldert van den Bergh de uitgever, zoals het impressum suggereert, maar Johanna Sophia Duval. Zij was in 1780 gescheiden van Van den Bergh. Na zijn overlijden in 1793 werd zij weduwe Van den Bergh genoemd.
De informatie van dit lemma is gebaseerd op het hierna genoemde artikel van Everard (2001).

Inhoud
Samenspraak tussen een burgeres die dankzij de kranten die zij leest de politieke ontwikkelingen van de dag uitstekend kan duiden, en een boer die van politiek geen enkel benul heeft.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: NIBG (Perscollectie) PM 163 (nr. 16)

Literatuur
¶ Myriam Everard, ‘In en om de (Nieuwe) Bataafsche Vrouwe Courant. Het aandeel van vrouwen in een revolutionaire politieke cultuur’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 67-87.

Rietje van Vliet