Bataafsche Post (1797)

Titelbeschrijving
De Bataafsche Post.

Periodiciteit
De eerste aflevering van dit weekblad verscheen in april 1797. Omdat het advertenties plaatste tegen lagere prijzen dan de Groninger Courant, diende de courantier A.S. Hoitsema een bezwaarschrift in bij het stadsbestuur. Bij resolutie der stad d.d. 17 april 1797 werd aan de concurrentie van overheidswege een halt toegeroepen. Verboden werd ‘advertissementen, bekendmakingen van geboorten, huwelijken of afsterven bij dusdanige of andere uit te geven nieuwspapieren’ te publiceren. Dit recht was alleen de Groninger Courant voorbehouden. Wegens het wegvallen van de advertentie-inkomsten werd de Bataafsche Post gestaakt.

Boekhistorische gegevens
Boekhandelaar Jannes van Groenenbergh en drukker Adam Frederik Vos, beiden uit Groningen.

Exemplaar
Geen exemplaar aangetroffen.

Literatuur
¶ C. Hoitsema, De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst (Groningen 1953), p. 123-125
¶ J. Oomkens Jsz., Bouwstoffen tot eene geschiedenis van de boekdrukkunst en den boekhandel in de stad en province Groningen (Groningen 1854), p. 63.

Rietje van Vliet