Bataafsche Snapster (1796)

Titelbeschrijving
De Bataafsche Snapster.

Periodiciteit
Het bestaan van dit blad is bekend uit de Naamlijst van Saakes, februari 1796, die op p. 222 de titel vermeldt, gevolgd door ‘No. 1, en volgende’. Mogelijk doelt dat ‘volgende’ op de prijs.

Boekhistorische gegevens
Saakes noemt als uitgever C. Hunnink te Alkmaar. Elk nummer kostte ƒ 0:0:8.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou