Bataafsche Springhaan (1800)

Titelbeschrijving
De Bataafsche Springhaan.

Periodiciteit.
Voor dit zaterdags weekblad wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 25 november 1800 (zie ook Saakes’ Naamlijst van februari 1801, p. 207).

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertentie en opgave van Saakes is de Springhaan gedrukt in Rotterdam voor rekening van de redacteur.
Prijs volgens Saakes: ƒ 0:0:8.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou