Bataafsche Volks-Courant (1795)

Zie Diemer- of Watergraafs-meersche Courant (1795).