Bataafsche Vrouwe Courant (1796)

Titelbeschrijving
De Bataafsche Vrouwe Courant.

Periodiciteit
De Bataafsche Vrouwe Courant verscheen vermoedelijk tweewekelijks en moet op 28 juni 1796 van start zijn gegaan. Dit blijkt volgens Everard (2001) uit de aankondigingen van nr. 5 in de Weekelyksche Nieuws-Post van 11 juli 1796 (nr. 28) en nr. 7 in de Weekelyksche Nieuws-Post van 18 juli 1796 (nr. 28).

Bibliografische beschrijving
Vermoedelijk een half vel folio, aan weerszijden in twee kolommen bedrukt, zoals ook de opvolger van de Bataafsche Vrouwe Courant. Ook het titelblok zal er hetzelfde hebben uitgezien: met de verschijningsdatum, het volgnummer en de titel, met in het midden een bebrilde vrouw met hoofddoek als titelvignet.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door Martinus van Kolm, een drukker-uitgever in de Tuinstraat in Amsterdam. Hij liet zijn bladen doorgaans uitventen door vrouwen.
Prijs per aflevering: 2 duiten.

Inhoud
Radicaal revolutionair volksblaadje.
Everard (2001) beschrijft de inhoud van de opvolger van de Bataafsche Vrouwe Courant aldus:

buurtnieuws [met] ruime aandacht aan de politieke ontwikkelingen in buiten- en binnenland, met een nadruk op gebeurtenissen in Amsterdam: vergaderingen van clubs en sociëteiten worden verslagen, stemmingen in de grondvergaderingen gewogen, aanstellingen en afzettingen van ambtenaren nauwgezet gevolgd, en politieke tegenstanders, meelopers en overlopers, bij voorkeur met naam en toenaam, aan de kaak gesteld. (p. 68)

Omdat deze beschrijving tevens opgaat voor andere blaadjes van Van Kolm, zal dit ook de inhoud zijn van de Bataafsche Vrouwe Courant.
Over het begrip ‘Vrouwe Courant’ bestaat geen duidelijkheid. Het doet vermoeden dat de tekst vooral bestemd is voor vrouwelijke lezers, maar vrouwen worden niet als groep aangesproken. Volgens Van Dijk/Helmers (1991) kan het betekenen dat het blad uitkwam op de dag dat vrouwen de baas zijn. Wel duidt de titel op de politieke bewustwording van de vrouw.

Relatie tot andere periodieken
Opvolger is de Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant (1797-1799).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Myriam Everard, ‘In en om de (Nieuwe) Bataafsche Vrouwe Courant. Het aandeel van vrouwen in een revolutionaire politieke cultuur’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 67-87
¶ Suzanne van Dijk en Dini Helmers, ‘Nederlandse vrouwentijdschriften in de achttiende eeuw’, in: J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt (red.), Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. De productie, distributie en consumptie van cultuur (Amsterdam 1991), p. 87 (nt. 51).

Rietje van Vliet