Bataafsche Zangen (1780)

Titelbeschrijving
Bataafsche Zangen.

Periodiciteit
Hiervan worden in de Leydse Courant van 27 december 1780 de afleveringen ‘4 à 5’ geadverteerd, met de toevoeging: ‘Van de vorige Numero’s zyn nog eenige te bekomen’.
De informatie van dit lemma gaat terug op deze bron.

Boekhistorische gegevens
‘Boekverkooper van der Aa te Haarlem […] à 2 Stuiv. ieder No.’.

Inhoud.
De inhoud van de nrs. 4-5 wordt als volgt in genoemde advertentie opgegeven:

Behelzende het Kaas en Broodspel te Haarlem, in het jaar 1492, en een Brief van Maria van Reigersbergen aan H. de Groot.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou