Bataafsche Zedenmeester (1803)

Titelbeschrijving
De Bataafsche Zedenmeester.

Periodiciteit
Als ‘weekblad’ in-octavo genoemd door Saakes in zijn Naamlijst van 1803, wat de eerste aflevering betreft (p. 416). In december 1803 geeft Saakes op dat er 26 afleveringen van het blad verschenen zijn, ‘compleet’ (p. 478).

Boekhistorische gegevens
Enkhuizen, O. van der Willigen. Nr. 1 kostte ƒ 0:1:8; de nrs. 1-26 kostten volgens Saakes ƒ 1:19.

Inhoud
In de Oprechte Haarlemse Courant van 7 juni 1803 wordt de inhoud geschetst van de tot dan toe meest recente afleveringen (nrs. 14-22):

Over het Kerkgezang der Gereformeerde Kristenen. – Iets aan de Heeren Recensenten over de werken van de Wel-Eerwaarde Heeren K en B. – De Dronkenschap, in [sic] de rampzalige gevolgen. – De Maymaand aan Elize. – Een Avondgesprek over de Vraag: hoe moet een Kristen tegenwoordig vooral in de Waereld zich gedragen? – En over eenige Gezondheidsregelen.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou