Bataviersche Mengeldichten (ca 1782)

Titelbeschrijving
Bataviersche Mengeldichten. Onder de zinspreuk’ Pro Patria.

Periodiciteit
Hiervan zijn tenminste 6 afleveringen verschenen, als zodanig aangegeven door ‘No. 1.’ enzovoorts op de titelpagina. Volgens de NCC dateren zij van ‘1782?’. Overigens kan de gehanteerde nummering ook duiden op een gedichtenbundel-in-afleveringen.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen, in octavo, bevatten tussen de 12 en 16 doorgenummerde bladzijden. Elk heeft een titelpagina met nummeraanduiding. De versozijden van de titelpagina’s geven soms de zetfouten in het voorgaande nummer op.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Alöm te bekomen’. Soms vindt men daar ook de opmerking: ‘De Nommers moeten ingenaaid en niet doorgestooken worden’.

Inhoud
Deze poëzie is patriots-retorisch van aard en toont geen enkel soort talent. De geziene nummers bevatten de gedichten: ‘Hugo de Groot, aan Joan Geraard Vossius’; Het graf van Willem de Eerste spreekt’; De weêrkeerende vryheid’; ‘Op het onverwaght’ gezicht van ***’; ‘Op het zien van een eerboog en kroon, ter gelegendheid der overkomste’; ‘De vryheid spreekende ingevoerd ter gelegendheid van zyn hoogheid te Rotterdam’; ‘De tyd’; ‘Batavus aan Lodwyk den zestienden’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Pfl. R s 34 (nr. 1), O 77-55 (nrs. 2-4, 6)
¶ Amsterdam, Bibliotheek Vrije Universiteit: xt.00082 nr. 1-6 (niet geraadpleegd)
¶ Full text nrs. 2-4, 6

André Hanou