Beijekorf (1796)

Titelbeschrijving
Beijekorf.

Periodiciteit
Het bestaan van dit weekblad is bekend dankzij een rekest uit september 1796.
Dit lemma is volledig gebaseerd op Sens (2008).

Boekhistorische gegevens
Gedrukt en – met privilege van de Heren van de Sociëteit van Suriname – uitgegeven door Wilco Pieter Wilkens. Deze had in 1793 het eigendomsrecht op de pers van Sara Johanna de Beer geërfd van zijn vader Unico Wilkens. Deze ‘Eerste Exploicteur’ had in december 1785 Sara de Beer geholpen met de financiering van een nieuwe drukkerij, nadat ze eerder dat jaar haar drukpers en het privilege op haar Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant (1774-1790) wegens liquiditeitsproblemen had moeten verkopen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Angelie Sens, ‘”Eerstelingen van Surinaamsche couranten”. De vroege Surinaamse pers, 1774-1816′, in: Archie Sumter e.a. (red.), K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007 (Amsterdam 2008), p. 15-35
¶ R. Beeldsnijder, ‘Pers en vrijheid in achttiende-eeuws Suriname’, in: Mutyama. Surinaams Tijdschrift voor Cultuur en Geschiedenis 3 (1992), 4, p. 48-51.

Rietje van Vliet