Beredeneerd Vertoog over de Fransche Rijkswetten (1810)

Titelbeschrijving
Beredeneerd Vertoog over de Fransche Rijkswetten.

Periodiciteit
De wekelijkse verschijning van dit tijdschrift is bekend dankzij de Naamlijst van Saakes. In juli 1810 geeft hij op dat de eerste aflevering verschenen is, ‘zullende wekelijks, des maandags met een No. Vervolgd worden’ (p. 147). In december 1810 meldt Saakes in zijn Naamlijst dat er 11 nrs. zijn uitgekomen, ‘uitmakende het 1ste Stukje; handelende over de Burgerlijke Regten, enz.’ (p. 186-187).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amsterdam, bij P. Van Geenen’.
Prijs nr. 1: 2 stuivers; prijs 11 nrs.: ƒ 1:2 (Saakes).

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou