Beredeneerd Vertoog over de Fransche Rijkswetten (1810)

Titelbeschrijving
Beredeneerd Vertoog over de Fransche Rijkswetten.

Periodiciteit
De wekelijkse verschijning van dit tijdschrift is bekend dankzij de Naamlijst van Saakes. In juli 1810 geeft hij op dat de eerste aflevering verschenen is, ‘zullende wekelijks, des maandags met een No. Vervolgd worden’ (p. 147). In december 1810 meldt Saakes in zijn Naamlijst dat elf afleveringen zijn uitgekomen, ‘uitmakende het 1ste Stukje; handelende over de Burgerlijke Regten, enz.’ (p. 186-187).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amsterdam, bij P. Van Geenen’. De eerste aflevering kostte volgens Saakes 2 stuivers; elf afleveringen samen ƒ 1:2.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou