Bericht uyt het Adres-Kantoor te Maastricht (1778)

Titelbeschrijving
No. 15. Bericht uyt het Adres-Kantoor te Maastricht, vrydag den 20 february, 1778.

Periodiciteit
Blijkens de genummerde titel van het enig resterende exemplaar, nr. 15, lijkt dit mededelingenblad te zijn verschenen vanaf begin 1778. Verschijningsdagen: dinsdag en vrijdag.

Bibliografische beschrijving
In octavo (18.0 x 11.5 cm). De aflevering is gepagineerd 57-60.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Tot Maestricht Uyt de Drukkerye van J.T. van Gulpen woonende in de Brugstraat’.
De bewaarde aflevering heeft aan het eind van de tekst de mededeling:

Men versoekt de geene, die eenige berichten in dit Blatje willen plaetse, het selve te bezorgen, ten huyse van J.R. Duval, houder van het Addres kantoor, op de Brusselsche straat, in No. 29, alwaar, Dit Intelligens Blad, Dinsdaegs en Vrydaegs uytgegeeven en verkogt word.

Inhoud
In dit blaadje vindt men achtereenvolgens zakelijke mededelingen over graanprijzen, de ‘zetting van het brood’, peil van het rivierwater, advertissementen (een enkele keer in de Franse taal), weerkundige tafel.

Exemplaar
Maastricht, Stadsbibliotheek: SB Kluis.

Literatuur
¶ C.A. Kessels-van der Heijde, Maastricht, Maestricht, Mestreech. De taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw (Hilversum 2009), p. 25, 26.

André Hanou