Berichten van het genootschap: Nedrig en Standvastig (1804-1805)

Titelbeschrijving
Berichten van het genootschap: Nedrig en Standvastig, aan het grootste aantal der genen die bij brieven om onderstand verzocht hebben.
Gewijzigde titel bij nr. 3-4: Bericht wegens den oorsprong, het doel, de grondregelen, en openbare werkzaamheden van ’t menschlievend genootschap: Nedrig en Standvastig te Amsterdam.

Periodiciteit
De eerste van deze met ‘nummer’ aangeduide Berichten, in octavo, wordt genoemd in Saakes’ Naamlijst van juni 1804 (p. 48). Het tweede en derde Bericht wordt aangekondigd bij Saakes in augustus 1804 (p. 64). Bij het derde Bericht meldt Saakes bovendien: ‘Kunnende dit Stukje tevens dienen voor het Vervolg of No. 3 der uitegegeevene Berichten van dit Genootschap’.
Het vierde nummer is opgegeven in Saakes’ Naamlijst van augustus 1805 (p. 160), met de toevoeging: ‘Inh. een beredeneerd Verslag van ’s Genootschaps Handelingen tot het einde des Jaars 1804; waarin men vind eene beknopte opgave, zoo van de wijze van behandeling des Genootschaps, als van veelerleie soorten van gevallen, in welke hetzelve ten nutte van ongelukkige Medemenschen is werkzaam geweest, enz.’.
Mogelijk moet als ‘nummer 5’ beschouwd worden het bij Saakes, april 1807 (p. 320), voorkomende ‘Nader verslag wegens den Staat en de Handelingen des Menschl. Genootschaps: Nedrig en Standvastig te Amsterdam, sedert 1 Nov. 1805, tot 22 Febr. 1807, zijnde de jaardag zijner oprichting.’

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, W. Brave.
De verkoopprijs bedraagt één stuiver. Saakes meldt dat het Bericht gratis voor onvermogenden verkrijgbaar is bij de burger C. Holst, in de Anjeliersstraat te Amsterdam. Het vierde Bericht kostte vier stuivers en zal, mits deze prijs correct is, meer pagina’s hebben geteld.

Inhoud
Bij Stouten vindt men dat dit genootschap begin 1802 te Amsterdam is opgericht door Willem Anthonie Ockerse, Willem Anthonij van Vloten en Coenraad Holst. Mogelijk hield het in 1809 op te bestaan.
Het eerste nummer, al dan niet in handschrift (zie hierover de niet geheel duidelijke noot 53), is aanwezig in Stadsarchief Amsterdam.
Saakes geeft bij zijn opgave van nr. 4 iets prijs van de inhoud:

Inh. een beredeneerd Verslag van ’s Genootschaps Handelingen tot het einde des Jaars 1804; waarin men vind eene beknopte opgave, zoo van de wijze van behandeling des Genootschaps, als van veelerleie soorten van gevallen, in welke hetzelve ten nutte van ongelukkige Medemenschen is werkzaam geweest, enz.

Exemplaar
Geen gedrukt exemplaar gevonden.

Literatuur
J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1820). Leven en werk (Amsterdam 1982), p. 139-140, 268.

André Hanou