Berigt voor het Canton van Mechelen (1798-1799)

Zie Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen (1773-1815 e.v.).