Berugte Gevallen van Modesta (1760)

Titelbeschrijving
De Berugte Gevallen van Modesta.
¶ Titel volgens Buisman (1960): De Gevallen van Modesta, Afschetzende het gedrag van een ontrouw Minnaar.

Periodiciteit
Dat deze roman (?) verschenen is in afleveringen, zo blijkt uit de Leydse Courant van 21 mei 1760. Hierin staat de oproep: ‘Die nog aparte Nummers ontbreken kunnen die tegen de gewoone Prys tot gem. tyd bekomen’.
Een andere advertentie voor dit werk, in de Opregte Haerlemsche Courant (1760, nr. 19) spreekt eveneens van ‘nommers’. Een vergelijkbare roman in afleveringen is bijvoorbeeld De wispelturige adjudant (1750). Vermoedelijk hebben we hier niet zozeer te maken met een tijdschrift als wel met een roman en feuilletons.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, S.J. Baalde, ‘op den Dam ’t 2de Huis van de Beursstraat’.
Volgens genoemde advertentie in de Leydse Courant was het werk tot 30 mei 1760 verkrijgbaar voor ƒ 1:4.
Niet duidelijk is de relatie met De Gevallen van Modesta waarvoor de Amsterdamse uitgever Johannes van Sligt adverteerde in de Amsterdamse Courant van 27 november 1756. Het betrof het tweede ‘Stukje’ waarvoor men 1½ stuiver moest neertellen. De stukjes verschenen tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag.

Inhoud
De advertentie in de Leydse Courant geeft bij de titel als aanvulling: ‘waarin onder anderen […] Handel en Wandel van zeker ontrouw Minnaar geestig naar ’t leven wordt afgeschetst enz.’

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden (titel wel genoemd bij Buisman, niet bij Mateboer).

Literatuur
¶ J. Mateboer, Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza, 1701-1800 (Nieuwkoop 1996)
¶ M. Buisman J.Fzn., Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia’s, sprookjes (Amsterdam [1960]), p. 124

André Hanou