Beschouwer (1795) – editie Abs

Titelbeschrijving
De Beschouwer.

Periodiciteit
Van dit weekblad is het bestaan slechts bekend via Saakes’ Naamlijst. Hij meldt de eerste aflevering van dit ‘weekblad’ in januari 1795 (p. 108). In december 1795 blijken de nrs. 1-6 verkrijgbaar, ‘Compleet’.

Boekhistorische gegevens
Haarlem, Cornelis van Abs. NB. Een blad met eenzelfde titel verscheen ditzelfde jaar bij G.L. Boom, te Amsterdam.
De eerste aflevering kostte volgens Saakes ƒ 0:0:8; zes afleveringen samen kostten 3 stuivers.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou